Historie

Společnost vznikla v roce 1997 jako ŽV - Stroj, a.s. s cílem využít technologii strojírenské výroby Železáren Veselí. Do roku 1999 se společnost rozšířila o strojírenskou divizi v Hrádku. V roce 2001 se přejmenovala na interStroj a.s.

Současnost

Společnost získala za dobu své existence značnou kredibilitu. Stálou politikou společnosti je kontrola kvality výrobků a poskytovaných služeb. Jsme držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015. Cílem kvality je stálé zlepšování kvality výrobků a vnitřních procesů. Vedle tuzemských zákazníků se o kvalitě naší práce přesvědčují i zahraniční společnosti z Německa a Velké Británie.