Firma má ve svém výrobním programu kusovou a malosériovou výrobu součástí, nářadí a náhradních dílů v širokém materiálovém, rozměrovém a váhovém sortimentu. Vysoce kvalifikovaný kolektiv pracovníků provádí podle dokumentace dodané zákazníkem uzavřený technický cyklus od výroby a montáže velkých technologických celků jako linky pro výrobu trub, dopravníky, lisy apod. až po odzkoušení a předání zákazníkovi. Spektrum aktivit zahrnují i oblasti elektroniky, diagnostiky, průmyslového software, výroby rozvaděčů, oprav a modernizace jeřábů.